ماجرای خبری RAM

دیوید گلیسون مدیر ضبطِ آکادمی سلطنتی،که در سال 2014 دوباره بازگشت بر سر دوراهی قرار گرفت. سالن نمایش Jack Lyons آکادمی قرار بود که در تابستان سال 2015 تخریب شود تا سالن نمایش جدیدی در آنجا احداث گردد. در همین اثنا، استودیوی ضبط و اتاق های کنترل این آکادمی نیز قرار بود که تخریب شوند. عملیات بازسازی، شامل احداث یک سالن نمایش جدید، یک سالن تکنوازی و یک استودیوی ضبط در بالای آن، قرار بود که در سال 2017 تکمیل شود. اکنون آنها با مشکل کمبود مکان برای انجام ضبط روبرو شده بودند. راهکار این مشکل، و اینکه آکادمی سلطنتی چگونه سیستم (Dante-based RedNet Audio-over-IP (AoIP شرکت فوکوسرایت را برای ایجاد آن جایگزین نمود علاوه بر مرور کلی ایی بر چگونگی مراجعه آکادمی سلطنتی به سیستم RedNet و تعیین منافعی که این سیستم می تواند برای آنها در برداشته باشد، این مطالعه موردی رئوس مطالب و طرح های کانفیگ سیستم شان را ارائه می کند. نصب RedNet ، علاوه بر قادرساختن آکادمی سلطنتی به برپایی یک اتاق کنترل موقتی با قابلیت تامین ورودی ها از طریق اترنت تقریباً از هرجایی در محوطه، همچنین یک تغییر گام (مرحله ایی) را در کیفیت صدا، همراه با میزان انعطاف پذیری ایی که قبلاً اصلاً امکان پذیر نبود را فراهم آورد. گلیسون می گوید: در این مسیر موانع بسیاری از میان برداشته شده اند.