پیانو آکوستیک هیوندای - Hyundai

پیانو آکوستیک هیوندای - Hyundai

شرکت توسعه هیوندای: پایه محکمی از طریق راه حلهای مدیریتی (ارزش گرا) و نو آوری مستمر ایجاد کرده است. ما حتی در زمانهای دشوار برای داشتن آینده ای بهتر ، سرمایه گذاری جسورانه ایجاد می کنیم ، ما بحرانها و سختی کار را تبدیل به فرصتهای بزرگی (شگفت انگیز)کردیم. در صنعت موسیقی، شرکت گسترش و توسعه هیوندای برای جهان با برندهای معروف جهانی مانند Yong Chang ، Weber ،Albert weber و کورزویل معروف شده است. HDC درزمینه ساختمان سازی، خرده فروشی ، ماشین آلات صنعتی، تولید پمپ بنزین و گاز ، کشتی سازی ، مدیریت صنعتی، پتروشیمی، مدیریت دارائیها، مدیریت مالی ، مراقبتهای بهداشتی ، مراکز تفریحی، ورزش، امور مالی و تولید ادوات موسیقی متخصص است. رئیس HDC ،آقای Chung Mong Gyu براین باور است که زمان مناسب برای تولید Premium Pianos تحت نام تجاری برند هیوندای رسیده .پیانوهای هیوندای تعریف کیفیت عالی و قابلیت اطمینان است که تعهد HDC رادر نوآوری ، توجه به جزئیات ، تعالی و قوام را به ارمغان می آورد. هیوندای برند برگزیده در بازار رقابتی خواهد بود. هیوندای برای مصرف کنندگانش گارانتی کیفیت و کیفیت ساخت فراهم می نماید.

تولیدات : انواع پیانوهای آکوستیک (دیواری، استیج، رویال)

آکوستیک پیانو هیوندای Hyundai Piano H114

پیانو آکوستیک هیوندای H114

آکوستیک پیانو هیوندای Hyundai Piano H116

پیانو آکوستیک هیوندای H116

آکوستیک پیانو هیوندای Hyundai Piano H118

پیانو آکوستیک هیوندای H118

آکوستیک پیانو هیوندای Hyundai Piano H118 F5

پیانو آکوستیک هیوندای H118 F5

آکوستیک پیانو هیوندای Hyundai Piano H118 R1

پیانو آکوستیک هیوندای H118 R1

آکوستیک پیانو هیوندای Hyundai Piano H121 F2

پیانو آکوستیک هیوندای H121 F2

آکوستیک پیانو هیوندای Hyundai Piano H121 N1

پیانو آکوستیک هیوندای H121 N1

آکوستیک پیانو هیوندای Hyundai Piano H131 N1

پیانو آکوستیک هیوندای H131 N1

آکوستیک پیانو هیوندای Hyundai Piano H150

پیانو آکوستیک هیوندای H150

آکوستیک پیانو هیوندای Hyundai Piano H150 SP

پیانو آکوستیک هیوندای H150 SP

آکوستیک پیانو هیوندای Hyundai Piano H185

پیانو آکوستیک هیوندای H185

Top