کمپانی Adam Audio

کمپانی Adam Audio

برند Adam برگرفته از عبارت Advance Dynamic Audio Monitors درسال 1999 دربرلین تاسیس شد . این شرکت درحال توسعه ، تولید و توزیع بلندگوهای حرفه ایی بوده و پس از گذشت ده سال به تولید ، درایوهای Art با تکنولوژی ریبون دارای بازه فرکانسی تا 300 کیلو هرتز ، پرداخت . کارخانه واقع در برلین دارای 55 کارمند است و در بیش از 75 کشور جهان نمایندگی دارد . توسعه تیوتر X-ART براساس اختراع ترانسفورماتور هوای هواپیما توسط Oskar Heil درسال 1960 بود .تولید صدا High فرکانس توسط تیوترهای دام توسط اکثر برندهای بازار انتخاب شده بود که جایگزینی آن با ریبون توسط Adam Audio منجر به افزایش 4 برابری سرعت تولید صدا برای مانیتور صداهای این کمپانی شد تا این رویکرد باعث رشد سریع کمپانیAdam Audio دردنیا شود .

تولیدات : انواع مانیورهای صدا مخصوص محیط های استودیویی


Top