نمایندگی انحصاری Budda

کمپانی Budda

کمپانی Budda

رنگ صدا شاخه ای نامرئی است . نوازندگان گیتار این شاخه را می شناسند ولی نمی توانند آنرا توضیح دهند .از طرف دیگر هنگامی که رنگ مورد نظر خود را پیدا می کنند دیگر آنرا رها نمی کنند و به دنبال هیچ چیز دیگری نیستند . شرکت آمپلی فایر گیتار Buda متخصص ساخت آمپلی فایرهایی است که زنگ خاصی تولید می کنند تعادلی بین گرمای تیوپ با تقویتی چند مرحله ای و قدرتی قابل کنترل .


تولیدات : انواع افکت و آمپلی فایر های گیتار الکتریک و باس