بازدید Native Instruments از پسکو


گفت و گوبا آقای مارتین به عنوان نماینده شرکت instruments Native در پی انعقاد قراردادهای فی ما بین شرکتهای Native instruments وپسکو، آقای مارتین نماینده این شرکت در تاریخ با هدف افزایش همکاری درزمینه معرفی محصولات جدید، آشنایی با بازارموسیقی ایران و همچنین آشنایی با امکانات پسکو، به ایران عزیمت نمود. ذکراین نکته حائز اهمیت است که نمایندگی شرکت Native instruments به شرکت پسکو اعطا گردید.

گزارش تصویری از مراسم را مشاهده فرمایید.


گزارش تصویری از بازدید و حضور مارتین