دی جی کنترلر Native Instruments Traktor Kontrol X1 MK2

Native Instruments Traktor Kontrol X1 Mk2

کنترلر افکت، لوپ کیو دو دکی برای نرم افزار Traktor DJ نیتیواینسترومنت