ساب ووفر اکتیو Presonus Air 18 S

PreSonus Air18S 1200W 18″ Powered Subwoofer

ساب ووفر PA اکتیو 1200 واتی با درایور LF 18 اینچی، 2 ورودی ترکیبی XLR/TRS، ورودی استریوی 1.8 اینچی، فیلتر پائین گذر متغیر، و DSP آنبورد