سینتی سایزر Novation MiniNova

Novation MiniNova 37-key Synthesizer with Vocoder

وکودر/سینتسایزر 37 مینی کلیدی و کنترلر یو اس بی با کنترل های اجرای آنی، 14 نوع فیلتر، 6 ژنراتور انولوپ، 3 LFO و میکروفون گوزنک