میدی کنترلر Alesis V61

Alesis V61 Keyboard Controller

کیبورد کنترلر میدی یو اس بی 61 کلیدی دارای هشت پد با نورپس زمینه، دو Wheels، چهار دکمه چرخشی قابل تخصیص و برنامه ریزی، و چهار دکمه قابل تخصیص و برنامه ریزی