میدی کنترلر Native Instruments Komplete Kontrol S25

Native Instruments Komplete Kontrol S25

کنترلر 25 کلیدی با کلاویه های فتر و کنترل های سفارشی طراحی شده برای تلفیق کامل با نرم افزار آماده NKS و مجموعه پلاگین گنجانده شده Komplete 11 Select