میدی کنترلر Native Instruments Komplete Kontrol S49 MK2

Native Instruments Komplete Kontrol S49 MK2

کنترلر 49 کلیدی با کلاویه Fatar و کنترل های طراحی شده سفارشی برای تلفیق کامل با نرم افزار و مجموعه پلاگین منتخب Komplete 11