میدی کنترلر Novation Launchkey 25 MK2

Novation Launchkey 25 Keyboard Controller

کیبورد کنترلر میدی 25 نتی دارای کلیدهای سنت-اکشن، 1 فیدر، 8 انکودر، 16 پد، کنترل های ترانسپورت اختصاصی، و مجموعه نرم افزاری