میدی کنترلر Novation Launchkey 49 MK2

Novation Launchkey 49 Keyboard Controller

کیبورد کنترلر میدی 49 نتی دارای کلیدهای سنت-اکشن، 9 فیدر/دکمه، 8 انکودر، 16 پد، کنترل های ترانسپورت اختصاصی، و مجموعه نرم افزاری