میدی کنترلر Novation Launchkey 61 MK2

Novation Launchkey 61 Keyboard Controller

کیبورد کنترلر میدی USB/iOS 61 نتی دارای کلیدهای سنت-اکشن، 9 فیدر/دکمه، 8 انکودر، 16 پد، کنترل های ترانسپورت اختصاصی، و مجموعه نرم افزاری