میکسر Presonus StudioLive 32R

PreSonus StudioLive 32R 32 Channel Rackmount Digital Mixer

میکسر دیجیتال سوارشونده روی رک 32 کاناله با 34 ورودی، و 32 پری امپ میکروفونی، رابط های صدای دارای 55 ورودی/55 خروجی و دارای 40 ورودی/40 خروجی، ریکوردر دیجیتال SD استریویی تلفیقی (یکپارچه)، کنترل از راه دور نرم افزاری، و FX دیجیتال آنبورد