پری امپ Presonus DigiMAX DP88

PreSonus DigiMax DP88

مبدل/پری آمپلی فایر هشت در هشت 96 کیلوهرتزی با 8 پری آمپ میکروفونی ، مبدل های Burr-brown، و ورودی/خروجی ADAT