پری امپ Presonus Studio Channel

PreSonus Studio Channel

استریپ کانال با پری امپلی فایر تیوپ خلاء Class A ، کمپرسور VCA متغیر، و ای کیوی پارامتری 3 بانده