پیانو دیجیتال کورزویل CUP2A

363,000,000 

پیانویی بدون مرز در سمپل صدایی کلاویه

اگر همواره در آرزوی صدا و تاچ یک پیانوی فول سایز بودید ولی فضای کافی برای آن نداشتید ، پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil CUP2A BP همان چیزی می باشد که دنبال آن هستید .در واقع بدنه CUP2A درمقابل صدای بسیار قوی آن به شکلی باور نکردنی کوچک به نظر می رسد .


گارانتی اصلی در ایران : پسک سرویس