پیانو دیجیتال کورزویل KA90

68,500,000 

پیانو دیجیتالی با صدایی یک پارچه با امکانات فوق العاده

پیانو دیجیتال کورزویل Kurzweil KA90 ساخت کمپانی کورزویل یک پیانو دیجیتال بدون پایه ( استیجی ) و بیشتر مناسب تنظیم موسیقی است . 88 کلاویه این پیانو امکان تنظیم حساسیت لمسی دارند و به وزن Fully weighted برای شبیه سازی بیشتر به پیانو مجهز شده اند .


گارانتی اصلی در ایران : پسک سرویس