کارت صدا Native Instruments Audio 6

Native Instruments Komplete Audio 6 USB Audio Interface

کارت صدا دارای 6 ورودی و ورودی/خروجی دیجیتال