کنترلر نرم افزار Presonus FaderPort 16

PreSonus Faderport 16 Production Controller

سطح کنترل یو اس بی دارای 16 فیدر موتوری حساس به لمس، 16 نمایشگر Scribble Strip و ورودی مخصوص سوئیچ پایی