کنترلر نرم افزار Presonus FaderPort 8

PreSonus FaderPort 8 Production Controller

سطح کنترل یو اس بی دارای 8 فیدر موتوری حساس به لمس، 8 نمایشگر Scribble Strip و ورودی مخصوص سوئیچ پایی