کنترلر نرم افزار Presonus FaderPort

PreSonus FaderPort Production Controller

فیدر میدی یو اس بی 1 کاناله دارای کنترل های انتقال، پن، بی صداسازی، تکنوازی، رایت خودکارسازی، فعالسازی ضبط، و مسیریاب جلسات